Korleis går det med bompengeinntektene til NH-pakken? Her får du svaret