Digitale brev frå helsestasjon- og jordmortenesta kom ikkje fram