Åtte av elleve søkjarar får tilskot frå næringsfondet