– Me kunne ha samla inn mange fleire underskrifter enn dette

Bygdefolket trudde dei skulle få fortau, men då dei fekk vita at grøfta skulle dekkast med jord mobiliserte dei.

Folk som bur og jobbar i bygda synest det er for gale at det ikkje er mogleg å få på plass eit fortau langs fylkesvegen, når gravemaskinene likevel legg ned vatn- og avløpsleidningar her. Foto: Anne-Lise Nordpoll/Arkiv

  • Anne-Lise Nordpoll

Engasjementet i bygda er stort.

Dei meiner at fortauet langs fylkesvegen er så viktig at dei har nytta seg av retten til å komma med innbyggjarforslag i kommunestyret.

Les hele saken med abonnement