– Med praksis i bedriftene, går teorien lettare inn