Kommunen ber folk slutta å bruka koronatelefonen som informasjonssentral