Ei av verdas største kraner står i Gulen. Snart skal ho brukast i eit pilotprosjekt

Ein gigantisk konstruksjon har reist seg i Gulen Industrihamn. Om litt startar monteringa av vindturbinane til Hywind Tampen.