Folkemøte om vindkraft – sterke reaksjonar og sterke frontar

Her møtest sterke krefter som står på kvar side av eit vanskeleg og stort spørsmål.

Publisert: Publisert:

Det er siste folkemøte før konsesjonssøknaden vert sendt inn. Det har vore folkemøte tidlegare også. Media, politiske parti og lokale organisasjonar har fått informasjon av utbyggarane om prosjektet før.

Det heile handlar om det som kan bli verdas største vindturbin.

Testturbinen skal byggjast av det nyoppstarta Georgine Vind AS, som er eigd av GE Offshore Wind.

Etter fem år skal turbinen kjøpast av Wergeland Gruppa AS. Turbinen skal mellom anna forsyne industriområdet med kraft. Slik ønskjer dei å føre industrien i Sløvåg inn i det grøne skiftet.

Målet er å teste vindturbinar før dei kan bli gjort kommersielt tilgjengelege.

Les hele saken med abonnement