– Etableringa betyr 30 nye arbeidsplassar i kommunen