Vegvesenet anka saka om Shell-stasjonen til høgsterett