Har du kreft bør du trena. Men Jørgen veit kor vanskeleg det kan vera å koma i gang