Braanaas fryktar for sine tilsette: – Kan ikkje ha heimekontor