Frå venstre: Tiril, Alina, Andreas, Konrad, Nicholas, Anniken, Fiona og Albert. Foto: Gunn Berit Wiik

Endeleg kom første skuledagen

Førsteklassingane på Eikanger skule hadde veldig mykje spennande å fortelja læraren etter sommarferien.