Fare for streik: Desse lokale bedriftene kan bli råka