Rykte ut på pipebrann: – Eigar har fått fyringsforbod