Nordhordlandstunnelen: I NTP, men ikkje topprioritert