Her står Ådne Wilberg ved roret på Sjøfartsmuseet i Bergen då elevar som tar 2. året på studiespesialisering hadde historietime på museet. Foto: Austrheim vgs.

Løyser opp timeplanen sju veker i året

Kan du tenkja deg ein heil dag med gym eller geografi? Denne gjengen har testa skuledagar med heilt annleis timeplan, og er kjempefornøgde.