Blei dømt til fire års fengsel for sovevaldtekt. No er han frifunnen.