Barnehagar og 1. - 4. trinn opnar i april: – Dette skal vi klare