Aukar kollektivprisen – men innfører også rabattordning