Vegtrafikk­sentralen: Kan bli fare for glatt vegbane