Turlaget gjennomførte kartlegging – grunneigar fekk vite om det på Facebook