Sjåføren køyrde av vegen, men det var ikkje det største problemet hans