Knarvik: Slik såg kaia i Knarvik ut i 1962, då Widerøe Flyveselskap flaug forbi og tok bilete. Foto: Widerøe Flyveselskap

Sjå korleis bygdene har endra seg

Snart seksti år skil bileta frå kvarandre. Dei vitnar om ei enorm utvikling av tettstadane i Nordhordland.