Sjå bygdeutviklinga etter nær 60 år (abo)

Snart seksti år skil bileta frå kvarandre. Dei vitnar om ei enorm utvikling av tettstadane i Nordhordland.

  • Kjell Arne Steinsvik

I løpet av fleire tiår på vengjene, tok fotografane i Widerøes Flyveselskap 315 000 bilete av heile Noreg. Dei fleste vart tekne på 1950- og 1960-talet.

I 1970 vart bileta selt. Mange kommunar nytta høvet til å kjøpe lokale motiv, men salet førte samstundes til at det omfattande fotoarkivet vart fragmentert kring om i landet.

Les hele saken med abonnement