Politiet har fått nok ei melding om innbrot i hytte