11 personar vil bli kommunalsjef – over halvparten av dei skal på førstegongsintervju