Anne og Leif fortel for å bryta ned fordommar rundt sjukdommen

Å få ein demensdiagnose er vanskeleg. Difor har Anne og Leif Johnsen bestemt seg for å vera opne om sjukdommen.