Føreslår eigedomsskatt og kutt i skulen for å få budsjettet i balanse innan 2027