Helene Olli Sollid er så glad i skogen sin at ho sjølv har tatt initiativ til å få han verna. Gripakletten naturreservat vart oppretta i 2019, men er framleis lite kjent. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Skogen er verna, men nesten ingen veit om det

– Når det er tørt ute, er eg veldig på vakt. Eg er livredd for at folk tenner opp bål, og at det skal bli skogbrann, seier Helene Olli Sollid.