Oppjustert farevarsel: – Mange skredhendingar er forventa