Veteranane Tor og Tor drar ut på ei livsviktig reise