Kreftsjuke Sissel er avhengig av medisin for å overleve. Staten vil ikkje betale