I dag er pleiebehovet eit heilt anna enn det var då første delen av Nordliheimen blei bygd som gamleheim i 1969. Det er også komme mykje ny teknologi som vil gjera livet lettare for både bebuarane og dei som jobbar der. Den gule husrekkja framfor Nordliheimen er Vestlia, bustader for folk med nedsett funksjonsevne. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nytt helsetun skal erstatta Nordliheimen

Går alt etter planen, får austrheimingane ny sjukeheim om fire-fem år.