Gledde dei eldre på sjukeheimen: – Det skal så lite til