Smitteauken i Alver held fram – sju nye smittetilfelle ved SFO