29 nye bustadtomter er klare. No manglar berre kjøparane