Folkemøte om «monstermaster» – Vil kjempe til siste slutt