Kjøp og sal av eigedom Fedje, Masfjorden og Modalen