Seier nei til vindkraft – kan likevel opne for utbygging