Koronatiltak: Dette vil kommunane i Nordhordland og Gulen gjere