– Vestland har ikkje økonomi til grøn teknologiutvikling for hurtigbåt