2020 har vore eit år med store endringar i Alfagruppen. Til venstre står dagleg leiar Henning Fyllingsnes. I bakgrunnen sit Elise Tveit, Kristoffer Buene, Frank Skotnes, June Gullaksen og Belinda Halvorsen. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Då restriksjonane kom, tok selskapet sats og dobla staben

Det som var eit sideprodukt i porteføljen ved starten av året, vart hovudproduktet ved utgangen. For Alfagruppen har 2020 handla om utvikling og omstilling.