Seks personar har søkt på jobb som undervisningsinspektør