Fartsgrensa på staden var 80 km/t – farten blei målt til 150 km/t