Terje er marknadssjef i bank – frå «hytteheimekontoret» på Radøy