Astrid Aarhus Byrknes (KrF) er lang frå klar til å gje seg. Den frivillige eldsjela har framleis politisk iver i kroppen. Foto: Henrik Hauken

60-åringen som aldri sluttar å bry seg. No vil Astrid bli ordførar på ny

12 år som ordførar var ikkje nok. Astrid Aarhus Byrknes (KrF) har framleis lyst til å vere ordførar.