Stengde ned og evakuerte Mongstad-raffineriet etter brann