Desse har starta opp i november: 14 nye føretak og tre konkursar