Får Alver Tomteselskap det som dei vil, skal desse bygga bort. Inn kjem det dei omtalar som berekraftig minisamfunn. Foto: Henrik Hauken

Vil lage berekraftig «minisamfunn» på Risbekken: – Her bur ein på verdas finaste plass

Utleigebustader skal bort, og eit berekraftig minisamfunn skal på plass, om Alver Tomteselskap får viljen sin.