Fjerna elbil frå nedbrent garasje like etter sløkking